Обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, Позиция 1

Описание на проекта

 

Проектът Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай – Свиленград”, Позиция 1 „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград –    Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.” се съфинансира от Кохезионен фонд на ЕС, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Стойността на договора за проектиране и строителството за позиция 1 е 171 360 000,00 лв. с ДДС.

Източници на финансиране:

Ø  Кохезионен фонд на ЕС: 98 417 759, 81 лв.

Ø  Национално съфинансиране: 24 604 439, 95 лв.

Ø  Съфинансиране ДП НКЖИ: 48 337 800, 24 лв.

 

Договорът е подписан на 19 януари 2012 г. и стартира на 15 февруари 2012 г.

Срок за изпълнение: 30 месеца

Възложител на проекта е Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Управляващ орган на ОП „Транспорт” e Дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Изпълнител на отсечката е фирма  „ТЕРНА” АД

 

Инженер по ФИДИК и Строителен надзор е международният консорциум с членове: ТИПСА, СИСТРА, ЛУИС БЕРГЕР, РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ и ТРАДЕМКО

 

Основните цели на Проекта са:

 

Ø  Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли за скорост 160 км/ч за конвенционален подвижен състав и 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове;

Ø  Повишаване на комфорта, сигурността и безопасността на железопътните превози;

Ø  Намаляване времепътуването;

Ø  Намалени разходи за поддръжка и експлоатация;

Ø  Подобряване на екологичните условия в района;

Ø  Повишаване качеството на транспортната система в България;

Ø  Възможност за развитие на бизнеса в района.

 

Ориентировъчен обем на работите по Обекта:

 

Ø  Изкопи – 2 200 млн. куб. м.

Ø  Насипи – 1 255 млн. куб. м.

Ø  Съоръжения – изграждане на 16 големи моста с дължина до 200м, 3 пътни надлеза, 3 пътни подлеза, 2 пешеходни надлеза, 5 пешеходни подлеза, 74 малки съоръжения (водостоци, прокари, селскостопански подлези и проходи за диви животни)

Ø  Железен път – демонтаж на 55 км съществуващ железен път и 73 стрелки и монтаж на 51 км нов железен път и 72 стрелки

Ø  Електрификация – приблизително 60 км жп мрежа

Ø  Проектиране и изграждане на шумозащитни прегради

По време на строителството се спазват мерките по опазване на околната среда

 

Проектът се изпълнява условно на три времеви етапа:

 

Етап 1 – изготвяне, съгласуване и одобрение на технически проекти. Внасяне на проектната документация за разрешение за строителство.

Етап 2 – строителство

Етап 3 – след приключване на строителните работи тестване и въвеждане в експлоатация

 

На географски принцип Проектът е разделен на четири участъка:

 

I-ви участък – зоната около гара Димитровград

II-ри участъкот изхода на гара Димитровград до входа на гара Симеоновград, вкл. гара Нова надежда

III-ти участък – Гара Симеоновград км 259+400

IV-ти участък – от км 259+400 до км 266+00

 

 

Дата на публикация: Септември 2013г.

 

 

Източник: ТЕРНА АД