Днес,  на жп гара Симеоновград се проведе официална церемония „рязане на лента” на Позиция 1 „Димитровград – Харманли“, част от проект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград”. На събитието присъстваха Генералният директор на ДП НКЖИ, инж. Милчо Ламбрев, както и представители на областната и местната администрация. Това е последния незавършен участък, с който приключва изпълнението на целия проект за реконструкция на жп участък Първомай – Свиленград.

„Много хора дадоха важния си принос, за успешното реализиране на проекта.  Днес ние сме на прав път да изградим желаната от нас модерна България“, заяви инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“ по време на събитието.

Общата стойност на Позиция 1 „Димитровград – Харманли“ възлиза на 136 млн. лева без ДДС. Изпълнител е „Терна АД“, а Възложител - Национална компания „Железопътна инфраструтура”.

Реализираният проект “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай - Свиленград” обхваща реконструкция и частично удвояване на приблизително 150 км железен път, изграждане на контактна мрежа, тягови подстанции, системи за сигнализация, телекомуникации и радиоуправление, малки и големи съоръжения, които да позволяват бъдещо удвояване на цялата линия. С рехабилитацията на железопътния участък е постигната една от основните цели на проекта - подобряване на железопътната инфраструктура с оглед повишаване на скоростта за движение на пътнически влакове до 160/200 км/ч, а на товарните - до 120 км/ч.

 

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.  Общата стойност на проекта възлиза на 663 316 861, 61 лева без ДДС.