Подписаха Акт 16 за жп участъци 1 и 2 на жп отсечката Димитровград – Харманли

 

На 11.05.2016 г. бе подписан Акт 16 за жп участъци 1 и 2 от Позиция 1 на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград”.

На подписването присъстваха генералния директор на ДП НКЖИ, инж. Милчо Ламбрев, кметът на гр. Димитровград, г-н Иво Димов, г-н Ричърд Кери – директор на проекта, Консорциум „ПСРСТ”, г-н Александрос Михайлидис - представител на фирмата Изпълнител „Терна” и членове на ДНСК.

С подписването на документа, в експлоатация влизат железопътните участъци от км 231+560 до км 253+650, като тяхното изграждане е изпълнено в съответствие с одобрените проекти.

 

 

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

 

Източник: „Терна“ АД