Информация за физическия напредък на Обект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, Позиция 1

 

 

 

I-ви участък – зоната около гара Димитровград

През ноември 2012г. е издадено разрешение за строителство. Строителните работи се изпълняват на два етапа при осигуряване на непрекъснато движение на влаковете. Обособен подобект към гара Димитровград: демонтаж и изграждане на нов пътен надлез в западната гърловина и свързване с прилежащата пътна инфраструктура, както и нови пешеходни надлези за осигуряване на достъп. Условна тежест от строителството - около 20 %.

 

II-ри участък – от изхода на гара Димитровград до входа на гара Симеоновград, вкл. гара Нова надежда

Строителните работи започнаха на 15.04.2013г., като разрешението за строителство е издадено на 5 април 2013г. Този участък от Обекта се простира на около 20км и представлява най-големия от всички участъци.  Условна тежест от строителството 50%.

 

III-ти участък – Гара Симеоновград км 259+400

Не е издадено разрешение за строителство

 

IV-ти участък – от км 259+400 до км 266+00

Строителството започна на 22.05.2013г., а разрешението за строителство е издадено на 15 май 2013г. Условна тежест от строителството – 15%.

 

Към настоящия момент изпълнените строително-монтажни работи достигнали 33% от общия обем на предвидените работи.

 

 

Дата на публикация: Септември 2013г.

 

Източник: ТЕРНА АД